Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  REGULATIVA
PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE
Pravilnik koji propisuje način obavljanja tehničkog pregleda u postupku izdavanja uporabne dozvole
ZAKON O GRADNJI
Zakon (sa izmjenama i dopunama) o gradnji
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
Zakon (sa izmjenama, dopunama i ispravkom)
PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA
Pravilnik koji definira način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
Pravilnikom se propisuje obrazac, sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKTA
Pravilnik kojim se određuju građevine za koje je obvezatna kontrola glavnog projekta, određuje sadržaj, propisuje način obavljanja kontrole i ovjera projekata.
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA ZA KOJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA NIJE POTREBNA
Pravilnik koji definira građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA
Pravilnik koji regulira način dobivanja "licence" za obavljanje građevinskih radova.
<< 1 2


Pretraži vijesti

Upiši se u Mailing listu, saznaj novosti
Ime:
E-mail:
Da li ste ishodili licencu za izvođenje građevinskih objekata iznad 400 m2

da
ne
u postupku
Rezultati

Design & Hosting
Poslovni forum d.o.o.
Bono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570