Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
Primjer završnog izvješća glavnog izvođača radova koji se prilaže zahtjevu za uporabnu dozvolu izgrađenog objekta.
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
Primjer završnog izvješča nadzornog inžinjera za strojarske instalacije koji se prilaže zahtjevu za uporabnu dozvolu izgrađenog objekta.
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
Primjer završnog izvješća glavnog nadzornog inžinjera koji se prilaže zahtjevu za uporabnu dozvolu izgrađenog objekta.
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera za elektroinstalacije.
IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
Popis dokumentacije koju su izvođači instalaterskih radova dužni dostaviti glavnom inženjeru prije tehničkog pregleda.
IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
Popis dokumentacije koju svaki izvođač obrtničkih radova dostavlja glavnom izvođaču prije tehničkog pregleda.
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
Primjer Zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, na temelju kojeg će nadležna institucija formirati povjerenstvo za tehnički pregled izgrađene građevine sa kratkim popisom dokumentacije koju treba prikupiti. Zahtjev podnosi investitor.
DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
Popis dokumentacije koju je potrebno prikupiti i predočiti Povjerenstvu za tehnički pregled, te prijedlog kako je sortirati. Dokumentaciju prikuplja i prezentira na tehničkom pregledu glavni izvođač, odnosno voditelj gradilišta.
ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
Zapisnik sačinjen od strane Povjerenstva za tehnički pregled. Zapisnik iz kojeg je vidljivo koje podatke i dokumentaciju treba priložiti na tehničkom pregledu. Kako bi smanjili gužvu i zbrku na tehničkom pregledu, predlažemo da za svakog pojedinog člana Povjerenstva pripremite mapu sa kopijom dokumentacije koju dotični član najčešće traži.
PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
Primjeri zapisnika o primopredaji dovršenog objekta.
<< 1 2 3


Pretraži vijesti

Upiši se u Mailing listu, saznaj novosti
Ime:
E-mail:
Da li ste ishodili licencu za izvođenje građevinskih objekata iznad 400 m2

da
ne
u postupku
Rezultati

Design & Hosting
Poslovni forum d.o.o.
Bono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570