Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

ARMIRAČKI RADOVI
 
Normativi su dati za dvije vrste armature: obična i srednje složena kao jedna i složena, kao druga.
Složenom armaturom smatra se armatura kosih ramova, mostova velikih raspona, rezervoara tunelskih cijevi, zavojitih stubišta bez stepenica u sredini i kupola "ljuski". Sva ostala armatura smatra se običnom, tj. srednje složenom. Armatura se ispravlja, sječe i savija ručno ili strojnim putem.
Pod ručnom izradom se podrazumijeva ispravljanje ručnim granikom, siječenje pokretnim ili stabilnim škarama i drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom.
Pod strojnom izradom se podrazumijeva ispravljanje granikom na električni pogon, siječenje strojem na električni pogon, savijanje strojem na električni pogon i montaža ručno.
Pod poslom postavljanja i vezivanja podrazumijeva se namještanje podmetača i privremeno povezivanje armature za oplatu i namještanje i vezivanje armature prema nacrtu.
Prijenos armature od deponija do armiračkog stola, kao i od armiračkog stola do deponija, za transport spakirane armature, obuhvaćeno je n.č. armirača.
Prijenos armature uračunat je od deponija na gradilištu do dizalice za vertikalni transport, kao i prijenos do mjesta ugrađivanja.
Armatura spremna za postavljanje mora biti čista i bez hrđe i prljavštine i ovaj rad, ako se mora obaviti, ne plaća se posebno.
Za rebrasti čelik treba primijeniti poziciju okruglog čelika Č-37.
Obračun od 1 kg ugrađene armature računa se po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta.
 
ARMATURNE TABLICE
 

STANDARNE ARMATURNE MREŽE ČBM-5O OZNAKE =R=

Tip mreže

Profil šipki (mm)

Razmak šipki (mm)

Površ. Fa-cm2/m

Dimenzije cm

Težina kp/m2

Težina 1 kom. Kp

uzd.

pop.

uzd.

pop.

uzd.

pop.

duž.

šir.

R - 131

5,0

4,2

150

250

1,3

0,6

600

220

1,50

19,80

R - 131

5,0

4,6

150

250

1,3

0,7

600

220

1,63

21,50

R - 139

4,2

4,2

100

250

1,4

0,6

600

220

1,55

20,50

R - 166

4,6

4,2

100

250

1,7

0,6

600

220

1,76

23,30

R - 188

6,0

4,2

150

250

 

0,6

600

220

1,96

26,00

R - 188

6,0

4,6

150

250

 

0,7

600

220

2,08

27,50

R - 196

5,0

4,2

150

250

2,0

0,6

600

220

2,00

26,50

R - 221

6,5

4,6

150

250

2,2

0,7

600

220

2,29

25,19

R - 226

6,0

4,2

125

250

 

0,6

600

220

2,27

30,00

R - 238

5,5

4,2

100

250

2,4

0,6

500

220

2,33

25,63

R - 257

7,0

5,0

150

250

 

0,8

600

220

2,72

35,80

R - 283

6,0

4,6

100

250

2,8

0,7

500

220

2,77

30,47

R - 283

6,0

5,0

100

250

 

0,8

600

220

2,88

38,00

R - 332 

6,5

4,6

100

250

3,3

0,7

600

220

3,16

41,71

R - 335

8,0

5,0

150

250

3,4

0,8

600

220

3,33

44,00

R - 378

8,5

5,0

150

250

3,8

0,8

600

220

3,63

47,92

R - 385

7,0

5,0

100

250

3,9

0,8

600

220

3,68

48,60

R - 424

9,0

6,0

150

250

4,2

1,1

600

220

4,34

57,30

R - 503

8,0

5,0

100

200

5,0

 

600

220

4,77

63,00

R - 503

8,0

5,0

100

250

 

0,8

600

220

4,58

60,50

R - 503

8,0

6,0

100

250

 

1,1

600

220

4,89

64,60

R - 524

10,0

6,0

150

250

5,2

1,1

600

215

5,15

68,00

R - 636

9,0

6,0

100

250

6,4

1,1

600

215

5,95

78,50

R - 785

10,0

6,0

100

250

 

1,1

600

215

7,35

97,00

R - 785

10,0

6,0

100

200

 

 

600

220

7,39

97,50

R - 785

10,0

7,0

100

250

7,9

1,5

600

220

7,76

102,43

 
 

 

 

STANDARNE MREŽE OZNAKE -Q-

Tip mreže

Profil šipki (mm)

Razmak šipki (mm)

Površ. Fa-cm2/m

Dimenzije cm

Težina      kp / m2

Težina      kp / kom

uzd.

pop.

uzd.

pop.

uzd.

duž.

šir.

Q - 069

4,2

4,2

200

200

 

600

220

1,10

1,50

Q - 092

4,2

4,2

150

150

 

600

220

 

 

Q - 131

5,0

5,0

150

150

 

600

220

2,12

28,00

Q - 139

4,2

4,2

100

100

 

600

220

2,20

29,05

Q - 166

4,6

4,6

100

100

 

600

220

2,64

34,90

Q - 188

6,0

6,0

150

150

 

600

220

3,06

40,40

Q - 196

5,0

5,0

100

100

 

600

215

3,07

40,50

Q - 226

6,0

6,0

125

125

 

600

220

3,63

48,00

Q - 257

7,0

7,0

150

150

 

600

220

4,16

55,00

Q - 283

6,0

6,0

100

100

 

600

220

4,48

59,15

Q - 335

8,0

8,0

150

150

 

600

220

5,45

72,00

Q - 385

7,0

7,0

100

100

 

600

220

6,10

80,60

Q - 424

9,0

9,0

150

150

 

600

220

6,81

90,00

Q - 503

8,0

8,0

100

100

 

600

220

8,03

106,00

Q - 524

10,0

10,0

150

150

 

600

220

8,40

110,90

Q - 636

9,0

9,0

100

100

 

600

220

10,08

133,05

Q - 785

10,0

10,0

100

100

 

600

220

12,46

164,50

NAPOMENA: Veličina pojedinih mreža ovisi o proizvođaču
 
 

 

 

 

 

Promjer mm

Težina

TABELA REBRASTOG BETONSKOG ČELIKA OZNAKE ČBR 40-2 

 Promjer mm

POVRŠINA PRESJEKA Fa (cm2) ZA KOMADA

kp/m

1

2

3

4

5

8

0,405

0,50

1,01

1,51

2,01

2,51

8

10

0,633

0,79

1,57

2,36

3,14

3,93

10

12

0,911

1,13

2,26

3,39

4,52

5,66

12

14

1,242

1,54

3,08

4,62

6,16

7,70

14

16

1,621

2,01

4,02

6,03

8,04

10,05

16

18

2,170

2,54

5,09

 

 

 

18

19

2,288

2,84

5,67

8,51

11,34

14,18

19

20

2,536

 

 

 

 

 

20

22

3,058

3,80

7,60

11,40

15,21

19,01

22

24

3,652

 

 

 

 

 

24

25

3,951

4,91

9,82

14,73

19,64

24,54

25

28

4,956

6,16

12,32

18,47

24,63

30,79

28

32

6,474

8,04

16,09

24,13

32,17

40,21

30

36

8,200

10,18

20,36

30,54

40,72

50,89

32

40

10,317

12,57

25,13

37,70

50,27

62,00

40

 

Promjer mm

Težina

TABELA GLATKOG BETONSKOG ČELIKA OZNAKE GA 240/360 

 Promjer mm

POVRŠINA PRESJEKA Fa (cm2) ZA KOMADA

kp/m

1

2

3

4

5

6

0,222

0,28

0,57

0,85

1,13

1,41

8

8

0,395

0,50

1,01

1,51

2,01

2,51

10

10

0,617

0,79

1,57

2,36

3,14

3,93

12

12

0,888

1,13

2,26

3,39

4,52

5,66

14(26.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- GIPSKARTONSKI RADOVI
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
- ŽBUKANJE
- TESARSKI RADOVI
- ZIDARSKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- TARACERSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570