Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
 
 

RED. BR.

NAZIV MATERIJALA

J.M.

TEŽINA U TONAMA

  A. ISKOPNI MATERIJAL    

1

Iskop  I ktg prirodno vlažan

 

1,30

2

Iskop  I ktg mokar

 

1,40

3

Iskop  II ktg prirodno vlažan

 

1,40

4

Iskop  II ktg mokar

 

1,50

5

Iskop  III ktg prirodno vlažan

 

1,50

6

Iskop  III ktg mokar

 

1,60

7

Iskop  VI ktg prirodno vlažan

 

1,55

8

Iskop  VI ktg mokar

 

1,65

9

Ljepljiv materijal, ilovača i sl. prirodno vlaž.

 

1,60

10

Ljepljiv materijal, ilovača i sl. mokar

 

1,80

11

Iskop V ktg prirodno vlažan

 

1,65

12

Iskop VI ktg prirodno vlažan

 

1,70

13

Iskop VII ktg 

 

1,80

14

Riječni pijesak prirodno vlažan

 

1,40

15

Riječni pijesak mokar

 

1,60

16

Mljeveni pijesak prirodno vlažan

 

1,50

17

Mljeveni pijesak mokar

 

1,60

18

Riječni šljunak prirodno vlažan

 

1,50

19

Riječni šljunak mokar

 

1,70

       
  B. DRVO    

20

Rezana građa - meka

 

0,60

21

Rezana građa - tvrda

 

0,70

22

Parket u vezama

0,02

       
  C. MORTOVI    

23

Gips mort

 

1,20

24

Vapneni mort

 

1,70

25

Produženi mort

 

1,90

26

Cementni mort

 

2,10

       
  D. BETON    

27

Od šljunka ili tucanika

 

2,20

       
  E. OPEKARSKI PROIZVODI    

28

Opeka puna

1000 k

3,20

29

Biber crijep

1000 k

1,50

30

Falcani crijep

1000 k

2,20

31

Žljebnjaci

1000 k

2,20

32

Šamotno brašno

 

1,20

       
  F. OSTALI MATERIJAL    

33

Ruševine od opeke

 

1,80

34

Građevinska šuta prirodno vlažna

 

1,40

35

Građevinska šuta mokra

 

1,60

       


(26.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- GIPSKARTONSKI RADOVI
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
- ŽBUKANJE
- TESARSKI RADOVI
- ZIDARSKI RADOVI
- ARMIRAČKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- TARACERSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570