Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
 
FASADERSKI RADOVI
Obrada vanjskih zidova zgrade - fasade, vrši se u dva sloja. Prvi osnovni sloj (grund) nabacuje se preko površine koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trajno vezan za grund.
Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice (za oplate greda ili stupova) treba odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim tim i fleke na fasadi.
Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gdje je potrebno horizontalne, kose ili oble.
Profili ili uglovi moraju biti sa oštrim rubovima, izrađeni točno prema predviđenom obliku.
Normativi utroška materijala naznačeni su kod svake pozicije radova, a normativi vremena, pored izrade osnovnog sloja (grunda) i završnog površinskog sloja, obuhvaćaju i slijedeće operacije:
a) pravljenje mješavine za osnovni sloj, pravljenje plemenite žbuke, potrebne radove oko tvornički napravljene plemenite ili plastične žbuke i pravljenje mješavine za izradu umjetnog kamena;
b) sva krpljenja sa limarijom, bravarijom, skelarima i na sastavu sa drugim materijalom;
c) prijenos materijala na 30 m1 do koturače, dizanje koturačom do 20 m1 visine i prijenos po skeli na 10 m1;
d) svi pomoćni radovi potrebni za kompletno završene pozicije, kao što su postavljanje i premještanje korita, dodavanje materijala, završavanje fasade, namještanje vođica i sl.
Obračun se vrši razvijanjem svih istaka, tj. za stvarno uređene površine.
Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20 cm širine, odbijaju se slijedeći način:
a) otvori veličine do 3,00 m2 ne odbijaju se i njihove uložine se ne obračunavaju;
b) kod otvora veličine 3,00-5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se ne obračunavaju posebno;
c) kod otvora veličine preko 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se obračunavaju posebno; ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po m2.
FASADNA SKELA
Za izradu cijevne fasadne skele normativom vremena su obuhvaćene sve pomoćne radnje, kao i prijenos na 40 m1 horizontalno i prosječno 20 m1 vertikalno.
Obračun fasadne skele vrši se na slijedeći način:
a) horizontalno na obadvije dužine zgrade dodaje se po 1,20 m1 na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane uzima čisto rastojanje između unutrašnjih vertikalnih stupova podužnih strana (skela);
b) vertikalno od kote terena do zadnje platforme plus 1 m1, tj. do visine zadnjeg gornjeg gelendera;
c) kod fasada koje imaju razne ispade (balkone i dr.) dužini zgrade dodaju se bočne strane balkona.


(01.09.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- GIPSKARTONSKI RADOVI
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- ŽBUKANJE
- TESARSKI RADOVI
- ZIDARSKI RADOVI
- ARMIRAČKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- TARACERSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570