Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
 
NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
Sve navedeno u ovom članku su elementarne stvari koje bi sudionici u izgradnji objekta trebali znati, ali učestalo neznanje, poglavito kod obrtnika, ponukalo me da ga napišem.
Naplata izvedenih radova može se izvršiti situacijom ili računom.
Račun je dokument pogodan za naplatu isporučene robe, te za naplatu radova koji su trajali kratki period, odnosno kada ispostavljamo račun za cjelokupni izvršeni rad (na temelju narudžbe).
U slučaju kada radovi traju duži period, a naplatu želimo izvršiti računom, obavezni smo uz račun ispostaviti kumulativni obračun izvršenih radova sa rekapitulacijom u kojoj su prikazane stavke "ukupna vrijednost radova" "do sada naplaćeno", te na kraju stavka "za naplatiti".
Situacija je daleko pogodniji dokument za naplatu izvršenih radova u građevinarstvu pogotovo kada radovi traju mjesecima i kada je sklopljen ugovor za izvedbu određenih radova. Svaki mjesec se ispostavlja privremena situacija, a na kraju okončana situacija.
Privremene situacije još nose i oznaku "prva", "druga"…itd.
Kod situacije je jedini problem što i nakon posljednjeg uputstva iz Ministarstva financija - Porezna uprava, knjigovođe različito tumače, koji datum je pravovaljan za knjiženje, odnosno za obračun PDV-a, datum ispostave ili datum ovjere situacije (vidi RRIF br.3/2006.  "Novosti u nastanku porezne obveze u graditeljstvu" te br. 5/2006. "Nastanak porezne obveze u graditeljstvu - sve po starom").
Kako bi izbjegli gore navedeni problem, predlažemo ispostavljaču situacije da se prije ispostave dogovori sa ovjeravateljem, kako bi situacija bila ovjerena sa istim mjesecom sa kojim je i ispostavljena.
Posebno naglašavamo:
1. U rubriku "do sada plaćeno" nikada ne stavljamo iznos koji nam je do sada stvarno plaćen, već iznos "ukupna vrijednost" iz predhodnog obračuna (elementarna stvar oko koje, nažalost, često imamo raspravu sa pojedinim strankama). 
2. Situaciju je primatelj usluge dužan ovjeriti datumom, potpisom i žigom, te primjerak ili dva (kako je ugovorom predviđeno) vratiti izvršiteju usluge koji je situaciju ispostavio. Tako ovjerena situacija je pravovaljan dokument u arhivi izvršitelja usluge.
 
Primjer izgleda prve stranice SITUACIJE (klikni red niže)


(06.10.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAŠTITA NA RADU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570