Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

ATESTNA DOKUMENTACIJA
 
Atestiranje je regulirano raznim zakonima, propisima i suglasnostima , a ovisi o tipu i veličini građevine. Shodno tome, potrebna atesna dokumentacija nije jednaka za sva gradilišta.  
(članak 182., 351. i 352. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - vidi u našoj rubrici REGULATIVA.)
 
Za tehnički pregled potrebno je pribaviti:
 
1.Dokaz da je građevina izvedena na tlu kvalitete predviđene geotehničim elaboratom.
Dakle, glavni inženjer gradilišta uvidom u geotehnički elaborat dolazi do informacije što mu je činiti.
Nekada je dovoljan samo pregled iskopa građevinske jame od strane autora geotehničkog elaborata, koji upisom u dnevnik utvrđuje da je sa tlom u građevinskoj jami sve u redu, te da se dozvoljavaju daljnji radovi (izvedba temelja ili temeljnje ploče).
Ponekad je još i određena minimalna nosivost tla, te je potrebno nosivost ispitati od strane ovlaštene institucije, ispitivanje upisati u dnevnik i pribaviti rezultate ispitivanja u pisanom obliku.
Ako se temeljenje vrši na pilotima, ili slično, tada je posebnim projektom propisano dokazivanje valjanosti podloge za temeljenje.
 
2.Završnu ocjenu o kvaliteti ugrađenog betona.
Nju izdaje ovlaštena ustanova za ispitivanje betona. Više o tome vidi u članku "Projekt betona"
 
3.Izvještaj o ispitivanju armature.
Tu moramo napomenuti da uobičajeni dokument (atest) koji ćemo dobiti u nekoj manjoj trgovini, na tehničkom pregledu neće biti prihvaćen.
Armaturu za veće objekte nabavljajte od specijaliziranih dobavljača koji će vam za tehnički pregled dostaviti mali elaborat kojim će potvrditi da je armatura koju su isporučili na predmetni objekat ispitana i da zadovoljava predviđene propise.
 
4.Ateste za ugrađene materijale.
Za ugrađene materijale potrebno je pribaviti jedan od dokumenata: svjedodžba o sukladnosti, certifikat, izvješće o ispitivanju, potvrda o ispunjavanju zahtjeva kakvoće ili izvješće o provedenoj nostrifikaciji.
 
5.Dimnjačarski nalaz.
Nalaz izdaje dimnjačar koji ima koncesiju za područje na kojem se nalazi predmetna građevina. Ako objekt ima predviđeno plinsko grijanje, navedeni nalaz je potrebno pribaviti prije montaže plinskih brojila. Predlažemo vam da kontaktirate dimnjačara prije izvedbe dimnjaka kako bi otklonili eventualne greške u projektu zbog kojih će vam odbiti dati ispravan nalaz.
Za područje grada Zagreba podatak o ovlaštenom koncesionaru možete dobiti pozivom u dimnjačarsku udrugu na broj 01 37 73 517.

6.Uvjerenje o ispitivanju vodonepropusnosti vanjske kanalizacije.
 
7.Dokaz o ispravnosti vode za piće.
 
8.Zapisnik o izvršenom ispitivanju i mjerenju zvučne izolacije.
 
9.Dokaz o zadovoljavanju toplinske izolacije propisanim uvjetima.
 
10.Pribaviti ispitivanje ventiliranja (za prostore bez mogućnosti prirodnog ventiliranja).  


(15.03.2008.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAŠTITA NA RADU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570