Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
 

ZAŠTITA NA RADU (po novom)

Republika Hrvatska ima obvezu uskladiti svoju regulativu sa pravnom stečevinom EU. Za djelatnost graditeljstva najznačajnije usklađivanje potrebno je izvršiti sukladno Direktivi 92/57/EEZ o osiguranju minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Zbog toga je u Republici Hrvatskoj donešen Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (N.N. 51/08 ) koji je u potpunosti usklađen sa navedenom Direktivom i predstavlja potpuno usklađenje sa istom.

Ovaj je pravilnik donešen 17. travnja 2008. godine i stupio je na snagu osam dana od dana donošenja, a primjena ovog pravilnika odgođena je za godinu dana, odnosno do 13.05.2009. godine. 

Početkom primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o sadržaju plana privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (N.N. br. 45/84) i Pravilnika o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (N.N.7/87).

U Narodnim novinama br.86/08 od 23.07.2008. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu te je dana 31.07.2008. godine stupio na snagu (primjena nekih odredbi stupa na snagu 01.08.2009.).

UKRATKO O NOVOSTIMA

Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta (KOORDINATOR I) i posebno za fazu izvođenja radova (KOORDINATOR II)

Investitor je dužan najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na tom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada uz dostavu plana izvođenja radova.

Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na gradilištu.

Investitor ne može svoje obveze prenijeti na izvođača ili izvođače radova

 

OPŠIRNIJE O NOVOSTIMA

KOORDINATOR I

Koordinira primjenu načela zaštite na radu u fazi pripreme i nakon dovršetka (faza uporabe) projekta.

Odlučuje o oblikovnim, tehničkim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se nesmetano planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istovremeno ili u slijedu.

Procjenjuje potrebno vrijeme za dovršenje takvih radova ili faza rada uzimajući u obzir plan izvođenja radova te dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotićno gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu.

Prikuplja podatke o lokaciji, geologiji, o postoječim instalacijama, objektima, podzemnim instalacijama kabela elektrika…

Savjetuje i daje smjernice projektantima o arhitektonskim tehničkih rješenja kako bi se izbjegla opasnost od nezgode u fazi izgradnje.

KOORDINATOR II

Koordinira primjenu načela zaštite na radu u fazi izvedbe projekta.

Koordinira izvođenje odgovarajučih postupaka, održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu, način održavanja pristupnih putova, te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, određuje uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima...

Koordinira izvedbu radova u skladu s planom izvođenja radova.

Obavezno izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

Organizira suradnju i uzajamno izvještavanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.(14.06.2009.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAŠTITA NA RADU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570