Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

GIPSKARTONSKI RADOVI
 

Knauf gipskartonski pregradni zidovi

Uvodne napomene:
Visine:

Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema ONORM B 3415. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu.

Metalni profili:

Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi, kao što su vijci i čavli, pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.

Priključci:

Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.

Izolacijski sloj:

Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče.

Razred vatrootpornosti:

Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi: ONORM B 3800 / HRN U.J1.090 / DIN 4102. 

Površina:

Ako nije drugačije navedeno, površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog premaza.

Otvori:

Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunavaju.

Prekidi rada:

Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.

Odbitak otvora:

Izrada svjetlog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod svjetlog otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge sa Knauf - pločama posebno se zaračunava.

Kratica CW:

Kod suhomontažnih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C-profile. Navedeni brojevi se odnose na širinu profila i ukupnu debljinu zida u mm. 

Komentar:

Zbog raznih debljina ploča i dozvoljenih tolerancija, navedene debljine zidova mogu odstupati do 25 mm.(20.09.2009.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
- ŽBUKANJE
- TESARSKI RADOVI
- ZIDARSKI RADOVI
- ARMIRAČKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- TARACERSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570